Mededelingen

Klik hier voor de volledige versie van de laatste Panternieuwsjes in pdf-formaat

panternieuwsjes

Distrust

Distrust 2022, oil on canvas, 70 x 50 cm

Blue Fever
Still Life

Still Life 2022, oil on canvas, 70 x 50 cm

Blue Fever
Sleepwalkers

SLEEP WALKERS
Jan Vanriet

Het boek Jan Vanriet, Sleepwalkers, met een tekst van Jan Vanriet en vormgegeven door Thomas Soete, verschijnt naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in Galerie De Zwarte Panter te Antwerpen van 22 april tot en met 25 juni 2023.

Er verschijnt tevens een bibliofiele editie in een foedraal met drie met aquarel ingekleurde prints van Jan Vanriet in een oplage van 25 exemplaren, genummerd van 1 tot 25, uitgegeven door de Vrienden van de Zwarte Panter en uitgevoerd door Atelier Jansen.

De intekenprijs van deze bibliofiele editie bedraagt 600 euro. De gewone editie is verkrijgbaar in de galerie en in de betere boekhandel tegen de prijs van 25 euro, verzendingskosten niet inbegrepen.

IBAN: BE96 0682 0095 2705

van De Vrienden van De Zwarte Panter.

panter

Zoek Stadion
Podcast

In deze aflevering – opgenomen tijdens de opening van het festival - praat Anke Verschueren met galeriehouder Adriaan Raemdonck (Galerie De Zwarte Panter) en galerist Dennis Van Mol (Walden Art Stories). Samen laten ze hun licht schijnen over de artistieke erfenis van de barok en de spanning tussen traditie en vernieuwing in de twintigste eeuw. Kunst met een doel. Dennis Van Mol associeert de barok met kunst die wordt ingezet voor een bepaald doel. Hij ziet daarin parallellen tussen de barok en de twintigste eeuw. Binnen het kader van het festival is Van Mol co-curator van de tentoonstelling in het KMSKA rond kunstenaarsbeweging De Pelgrim, gesticht in 1924. Net als in de historische barok gebruikte deze beweging een beeldtaal om religie te propageren en om mensen bij de les te houden. Ze streefden – onder leiding van de jezuïet Léonce Reypens – naar een nieuwe katholieke gemeenschapskunst die mensen moest aanzetten tot een innerlijke pelgrimage. Zij reageerden met hun beweging eigenlijk op de – dogmatische – abstracte kunst die eraan voorafging, zoals De Stijl of het constructivisme. De Pelgrim bestond uit een grote diversiteit aan kunstenaars: traditie en vernieuwing gingen hand in hand.Het einde van de schilderkunst? Raemdonck sluit zich daarbij aan en staat stil bij de vele evoluties die de schilderkunst sinds de barok heeft doorgemaakt. De schilderkunst blijft zichzelf vernieuwen. Als galerist is Raemdonck al sinds het einde van de jaren zestig actief. Hij maakte toen het zogenaamde ‘einde’ van de schilderkunst mee en de opmars van de conceptuele kunst.

Maar zelfs toen men eind jaren zestig dacht dat de schilderkunst nooit meer zou terugkomen, bleef Raemdonck geloven in een nieuwe impuls binnen de schilderkunst. Die kwam er dan in de jaren zeventig inderdaad met het werk van onder andere Gerard Richter. De spanning tussen traditie en vernieuwing was in de twintigste eeuw in die zin erg aanwezig. Die oneindige impuls tot vernieuwing wordt volgens Raemdonck voortgestuwd door de barok. De rol van de canon. Van Mol valt hem bij en staat stil bij de canonisering van de kunstgeschiedenis. Die zorgde ervoor dat de nadruk kwam te liggen op vormvernieuwing. Hierdoor is een beweging zoals De Pelgrim – die wel heel succesvol was – eigenlijk een beetje vergeten. Of werden kunstenaars die in de jaren zestig wél bleven schilderen, over het hoofd gezien. Het opleggen van een canon zorgt ervoor dat de diversiteit van een bepaalde periode herleid wordt tot een paar namen. Van Mol verwacht dat er over honderd jaar ook op die manier naar onze tijd wordt gekeken. Het hedendaagse mecenaat. De podcast eindigt tot slot met een persoonlijke noot. Wat heeft Van Mol en Raemdonck aangezet om hun leven aan de kunst te wijden? En hoe zien ze hun rol als galerist? Raemdonck ziet het galeriewezen misschien wel als de hedendaagse variant van het mecenaat. Hij benadrukt ook het verschil tussen de kunst en de kunstmarkt en het gevaar dat erin schuilt als de markt het haalt van de kunst.

Meer weten? Surf naar de website www.barokkeinfluencers.be en abonneer je op onze nieuwsbrief.

PERSOONLIJKE UITNODIGING BOEKPRESENTATIE
De man met de panamahoed – Rudi Meulemans

Michaël Van Remoortere gaat in gesprek met Rudi Meulemans. Ook redacteur Mariska Kortie, journalist Eva Berghmans, leerkracht en curator Josée Lehon en choreograaf Jan Martens maken hun opwachting.

Op donderdag 25 mei 2023 Welkom vanaf 19u30, start om 20u Nadien een drankje

Galerij De Zwarte Panter Hoogstraat 70-74 2000 Antwerpen

Toegang is gratis, inschrijven kan via deze link (Graag spoedig bevestiging gezien het beperkte aantal plaatsen.) De auteur signeert na de voorstelling aan de boekenstand van boekhandel Cronopio.

panter

Een reis door de vroege twintigste eeuw, langs kunst, theater en politiek

Michel BuylenGevlucht voor het nazisme werkt Harry graaf Kessler (1868-1937) op Mallorca aan zijn memoires waarin hij terugblikt op zijn kosmopolitische, moderne leven. De graaf kende iedereen, en iedereen kende de graaf. Graaf Kessler was een intellectuele dandy, en politiek en kunst stonden centraal in zijn leven. Enerzijds weigerde hij zich te plooien naar de regels van de aristocratie en werd hij ondanks zijn opleiding tot Pruisisch officier, een overtuigd pacifist. Anderzijds stond hij ver af van het bohemien leven van de kunstenaars wier gezelschap hij opzocht. Hij verdedigde de kunst tegen elke vorm van politieke inmenging. Als mecenas, minnaar van mannen, uitgever, denker en schrijver bond hij zich aan niemand en leefde hij niet volgens andermans verwachtingen. In De man met de panamahoed neemt Rudi Meulemans ons mee door een veranderende wereld. Graaf Kessler wilde een nieuwe mens zijn. De moderne tijd met zijn grenzeloze mogelijkheden en onontgonnen verleidingen was zijn laboratorium.


Michel BuylenRudi Meulemans leidde al vijfentwintig jaar zijn eigen theatergezelschap De Parade toen hij zich volledig op schrijven toelegde. Zijn literaire non-fictiedebuut Voorbij de grenzen. Een reis door een verborgen schrijversleven werd meteen jubelend ontvangen. Als theatermaker regisseerde hij meer dan vijfendertig producties, veelal bestaande uit eigen teksten. Een selectie van deze toneelstukken verscheen in de bundel Verzameld. In 2020 verscheen Een ander leven. Een reis in de voetsporen van Vita Sackville-West, Harold Nicolson en James Lee-Milne. In 2023 verschijnt De man met de panamahoed. Harry graaf Kessler: kroongetuige van de moderne tijd.

Sleepwalkers
vanriet
vanriet
ArtAntwerp
Ik schilder met schilders

“Door de eeuwen heen heb ik maar één echte verbinding gezien tussen de volkeren, tussen de culturen en dat is namelijk kunst.” — Adriaan Raemdonck

www.ikschildermetschilders.be

Ik schilder met schilders

Een documentaire over Adriaan Raemdonck

Galerie De Zwarte Panter bestaat sinds 1968. Ze is daarmee de oudste actieve galerie in de Belgische kunstwereld, een instituut, een unicum. De documentaire Ik schilder met schilders belicht het levenswerk en levensverhaal van Adriaan Raemdonck, de man die deze Antwerpse galerie oprichtte en nog steeds belichaamt. Via zijn verhaal krijgen we een intieme inkijk in een halve eeuw beeldende kunst en de culturele en maatschappelijke evolutie in Vlaanderen. Bekenden van de galerie, waaronder Jan Decleir, Tom Barman, Jeroen Olyslaegers, Anne-Mie Van Kerckhoven, Fred Bervoets, Jan Vanriet en Jan Mulder, confronteren Adriaan met zijn geschiedenis, met het heden en met de toekomst van de galerie.

“Kunst is het enige geestelijk materiaal dat wij hebben om niet waanzinnig te worden.” — Jan Cox

“Ik noem onze galerij, de galerij voor het volk. — Fred Bervoets

“Voor het bestaan van kunst moet je vechten.” — Jan Hoet

panter

ArtAntwerp

Schilders & Schrijvers
Vijftig jaar galerie De Zwarte Panter

Op 5 december 1968 opende academiestudent Adriaan Raemdonck in Antwerpen galerie De Zwarte Panter. Vijf decennia later is ze de oudste galerie voor hedendaagse kunst in Vlaanderen. Dit jubileum is de aanleiding voor de tentoonstelling Schilders & Schrijvers: 50 jaar galerie De Zwarte Panter in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De Zwarte Panter is immers ook een alternatieve uitgever van opvallende bibliofiele uitgaven, veelal een boeiende samenwerking tussen een kunstenaar en een auteur. Dit boek blikt terug op de veelzijdige galeriewerking, geeft een overzicht van de 117 gerealiseerde edities, en toont een selectie die de vormelijke en inhoudelijke diversiteit illustreren. Verkrijgbaar in de galerie. Verkoopprijs 35,00 euro.

Michel Buylen

Michel BuylenMichel Buylen (Gent °1953) is een veelzijdig en eigenzinnig schilder die almaar blijft verbazen door zijn verbluffende virtuositeit en zijn vernieuwde kijk op eeuwenoude onderwerpen. Met behulp van acryl slaagt hij erin het leven, in al zijn rijkdom en nuances, te hertalen, en met zijn eigen visie te verrijken. Elk nieuw werk vormt een venster op een gesublimeerde werkelijkheid, soms poëtisch en ontroerend, vaak afstandelijk en bevreemdend. Het is deze combinatie van kwetsbare schoonheid en mysterieuze vervreemding, die Buylen een unieke plaats doet innemen binnen het hedendaagse kunstlandschap in België.

www.michelbuylen.be